De basis voor de bedrijfsvoering binnen Rodé Vis ligt onder water, diep in de Noorse fjorden. Hier komt de vis vandaan die voor Rodé zo belangrijk is. Alleen een gezonde leefomgeving levert ook gezonde vissen, van hoge kwaliteit. Hiervan is iedereen binnen de Lerøy familie zich bewust.

Lerøy Seafood Group is wereldwijd één van de grootste seafoodbedrijven. Wij leven van natuurlijke bronnen en zetten ons ervoor in deze ordelijk te beheren om hierover ook in de toekomst nog te kunnen beschikken. Wij zetten ons ervoor in dat de door ons geproduceerde en verhandelde goederen aan de actuele regelgeving en wettelijke eisen binnen onze bedrijfstak voldoen.

Wij werken aan het meest milieuvriendelijke en duurzaamste productiesysteem in samenwerking met onze klanten, transporteurs en visvoerleveranciers. Wij zijn continu op zoek naar manieren om de belasting op het milieu te verminderen en de natuur te beschermen.